Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2004 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „INERA” w Redzie, na zapotrzebowanie ludzi starszych, samotnych i nieaktywnych zawodowo. Naczelnym celem działania UTW jest poprawa jakości życia seniorów, tak aby mogli oni odgrywać aktywna rolę w społeczeństwie, cel ten realizowany jest poprzez włączenie osób starszych w proces dokształcania, aktywizację seniorów w różnorodnych dziedzinach (zgodnych z ich zainteresowaniami), a przez to przezwyciężenie osamotnienia oraz izolacji społecznej. Uniwersytet skupia grono słuchaczy z miasta Redy, jak i okolicznych miejscowości powiatu wejherowskiego, którzy chcą pogłębić swa wiedzę, mile spędzić czas, zintegrować się ze środowiskiem lokalnym.

Wykłady teoretyczne i lektorat z języka angielskiego organizowane są w Bibliotece, obejmują takie dziedziny wiedzy jak: historia, literatura, geografia, prawo, socjologia, psychologia, medycyna, regionalizm i in. Słuchacze uczestniczą w zajęciach gimnastyczno-rekreacyjnych, które odbywają się w Gimnazjum Nr 1. Organizowane są też spotkania autorskie ze znanymi literatami, wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do teatru. Od 2008 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie, którego członkami są również słuchacze UTW. Finansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Urząd Miasta Redy oraz ze składek Stowarzyszenia.

Plan zajęć UTW 2018-2019-semestr_wiosenny

bądź na bieżąco

© 2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: moonberry.pl